De Geer är en förskola i centrala Norrköping. Vi har en stor gård och förskolan består av två avdelningar. Vi tror på det kompetenta barnet. Avdelningarnas miljöer är väl genomtänkta, där vi anpassar innehållet efter barnens intressen och behov.

Syftet med vår blogg är att vi vill ge vårdnadshavare ökad möjlighet till delaktighet och inflytande. Här kan de få en inblick i vår vardag och verksamhet och de är välkomna att lägga in kommentarer. Vi använder även bloggen som ett redskap för att få ut viktiga datum och händelser.

onsdag 4 april 2018

Utomhuslek hos Fantasin

Utomhus finns det stora möjligheter att träna på lekar där det behövs stora ytor. Vi på Fantasin tycker om att leka bland annat kurragömma, 123 stjärna och "hur mycket är klockan herr lejon?". Dessa finner barnen ett intresse av. Genom dessa lekar så får barnen träna på turtagning, regler, normer, samhörighet och samspel som är viktiga att kunna för att en lek ska fungera. Vi har dessutom roligt tillsammans!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar