De Geer är en förskola i centrala Norrköping. Vi har en stor gård och förskolan består av två avdelningar. Vi tror på det kompetenta barnet. Avdelningarnas miljöer är väl genomtänkta, där vi anpassar innehållet efter barnens intressen och behov.

Syftet med vår blogg är att vi vill ge vårdnadshavare ökad möjlighet till delaktighet och inflytande. Här kan de få en inblick i vår vardag och verksamhet och de är välkomna att lägga in kommentarer. Vi använder även bloggen som ett redskap för att få ut viktiga datum och händelser.

onsdag 4 april 2018

Måla och massage på Glädjen

På Glädjen finns just nu ett stort intresse för att måla med flaskfärger. Vi undersöker färgen på olika sätt genom att måla med pensel, använda roller, svamp och fingrar. Barnen ges möjlighet att måla på ett papper vid ateljébordet eller måla på staffliet. Både vid staffliet och ateljébordet finns det möjlighet för barnen att skapa något tillsammans.

Genom att måla tränar vi på färgerna. Barnen får berätta/teckna vilka färger de önskar, vi prövar också att blanda färger för att se vilka nya nyanser vi kan få. Vi tränar matematik genom att räkna antalet färger. Användning av olika verktyg ger barnen tillfälle att bekanta sig mera med färgen som material. 


Massage är en annan aktivitet som vi prövade på en dag tillsammans med några barn. Vi skapade en mysig miljö genom dämpad belysning och lugn musik i bakgrunden samt använde olika massagebollar som redskap. Vi pedagoger började att göra massage på barnen, men några barn gjorde även massage på varandra. Vissa barn tyckte om det mer än andra. Det är också viktigt att lyssna på varandra då massage är en frivillig aktivitet. Genom detta
får barnen en stund för avkoppling.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar