De Geer är en förskola i centrala Norrköping. Vi har en stor gård och förskolan består av två avdelningar. Vi tror på det kompetenta barnet. Avdelningarnas miljöer är väl genomtänkta, där vi anpassar innehållet efter barnens intressen och behov.

Syftet med vår blogg är att vi vill ge vårdnadshavare ökad möjlighet till delaktighet och inflytande. Här kan de få en inblick i vår vardag och verksamhet och de är välkomna att lägga in kommentarer. Vi använder även bloggen som ett redskap för att få ut viktiga datum och händelser.

onsdag 21 mars 2018

Workshop för oss pedagoger om digitalisering

I mars hade vi pedagoger en kvällsworkshop om digitalisering. Tillsammans med andra pedagoger i enheten fick vi diskutera kring vad digitalisering i förskolan är, hur digitalisering används och kan användas i förskolan. Vi fick också möjlighet att utforska vad en blue-bot kan användas till (fråga gärna oss pedagoger vad det är), hur QR-koder kan användas och skapas, vad programmering och analog betyder etc. Det var en givande kväll för oss pedagoger med många tankar och mera kunskaper kring digitalisering i förskolan.


Bilden är lånad från Google.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar