De Geer är en förskola i centrala Norrköping. Vi har en stor gård och förskolan består av två avdelningar. Vi tror på det kompetenta barnet. Avdelningarnas miljöer är väl genomtänkta, där vi anpassar innehållet efter barnens intressen och behov.

Syftet med vår blogg är att vi vill ge vårdnadshavare ökad möjlighet till delaktighet och inflytande. Här kan de få en inblick i vår vardag och verksamhet och de är välkomna att lägga in kommentarer. Vi använder även bloggen som ett redskap för att få ut viktiga datum och händelser.

onsdag 21 mars 2018

Rocka sockorna 21/3

Idag är det Internationella Downs syndromdagen där vi hyllar olikheter och visar på alla människors lika värde och rättigheter. För att visa att olika är bra rockar vi sockarna genom att ha olika färger eller mönster på strumporna.


Men varför rockar vi sockorna just den 21/3? Jo eftersom Down syndrom innebär att man har 3 exemplar av kromosom nr 21. Varför rockar vi just sockorna? Jo, för att kromosomer ser ut som små kryss precis som sockor som paras ihop med hälarna mot varandra. Att rocka sockorna innebär alltså att vi alla "rockar våra kromosomer". Med kraft och glädje lyfter vi fram våra unika förutsättningar, för att ge samhället en chans att se och stötta utvecklingen av alla människors fulla potential.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar