De Geer är en förskola i centrala Norrköping. Vi har en stor gård och förskolan består av två avdelningar. Vi tror på det kompetenta barnet. Avdelningarnas miljöer är väl genomtänkta, där vi anpassar innehållet efter barnens intressen och behov.

Syftet med vår blogg är att vi vill ge vårdnadshavare ökad möjlighet till delaktighet och inflytande. Här kan de få en inblick i vår vardag och verksamhet och de är välkomna att lägga in kommentarer. Vi använder även bloggen som ett redskap för att få ut viktiga datum och händelser.

fredag 15 december 2017

Glädjen gör närmare kopplingar mellan pinnar, skog och människa

Projektet fortsätter med pinnar. Tidigare har vi arbetat mycket med pinnar och lera och har nu börjat göra kopplingar mellan pinnar och skog. För att kunna förstå denna koppling tar vi hjälp av en overheadapparat. Vi använder bilder på skogsmiljöer, pinnar och även oss själva i miniformat för att ge barnen en närmare relation till skogen, "vi kan också vara i skogen". Vi utforskar om vi kan springa i skogen, dansa i skogen, vilka kompisar som kan vara i skogen, vi kan klättra i träd och ramla ner.


Vi testar och prövar att skapa olika miljöer tillsammans med olika bilder på skogen. Vad händer om vi tar overheadbilden och sätter den mot väggen istället? Vad händer om vi tar bort bilderna från overheaden? Vi upptäcker att det blir skuggor av oss själva genom overheadens ljus i det mörka rummet.


Att använda overheaden som ett verktyg gör att barnen blir vana vid den och hur den kan användas. Overheaden ger kunskap till flera saker samtidigt som skuggor, att se och uppfatta sig själv, bredare kunskap om skogen, vad som kan finnas där och vad en skog kan användas till.


Nu har Glädjen terminsavslut på projektet med pinnar och pinnarna får nu vila över julen och kommer tillbaka i Januari när alla är tillbaka och projektet sätter igång igen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar