De Geer är en förskola i centrala Norrköping. Vi har en stor gård och förskolan består av två avdelningar. Vi tror på det kompetenta barnet. Avdelningarnas miljöer är väl genomtänkta, där vi anpassar innehållet efter barnens intressen och behov.

Syftet med vår blogg är att vi vill ge vårdnadshavare ökad möjlighet till delaktighet och inflytande. Här kan de få en inblick i vår vardag och verksamhet och de är välkomna att lägga in kommentarer. Vi använder även bloggen som ett redskap för att få ut viktiga datum och händelser.

torsdag 21 december 2017

Bokpåsar

Vi har nu bokpåsar på både Glädjen och Fantasin som ni vårdnadshavare kan låna hem och läsa tillsammans med era barn.

"Varför är det viktigt med högläsning?
Genom högläsning kan vi väcka barns nyfikenhet och intresse för böcker, låta dem uppleva vad läsning är och få dem att känna lust till läsning. Högläsning utvecklar barns språk-, kunskap- och identitetsutveckling. De får ett större och rikare ordförråd och blir utmanade att fantisera, vilket hjälper dem att vara mer kreativa i sin lek. Språket är det största verktyget vi kan använda oss av för att göra oss hörda, därför är det av stor betydelse att vi sätter ord på det vi gör samt benämner ordet vid dess rätta namn. Språket är även en väg till skriftspråket"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar