De Geer är en förskola i centrala Norrköping. Vi har en stor gård och förskolan består av två avdelningar. Vi tror på det kompetenta barnet. Avdelningarnas miljöer är väl genomtänkta, där vi anpassar innehållet efter barnens intressen och behov.

Syftet med vår blogg är att vi vill ge vårdnadshavare ökad möjlighet till delaktighet och inflytande. Här kan de få en inblick i vår vardag och verksamhet och de är välkomna att lägga in kommentarer. Vi använder även bloggen som ett redskap för att få ut viktiga datum och händelser.

måndag 27 november 2017

Pinnar möter lera på Glädjen

Vad händer när pinnar möter lera?
Det är en fråga som barnen på Glädjen just nu undersöker och får tillfälle att undersöka flera gånger. Pinnar och lera är två olika material, men något händer när de får användas tillsammans.


De första gångerna under undersökandet av denna fråga användes materialen oftast separat. Leran kunde användas för att skapa nya pinnar eller efterlikna en viss pinne. Lite skapande med pinnarna och leran tillsammans fanns men inte i stor utsträckning. Efter en tids arbetande med denna fråga har barnen på Glädjen nu börjat skapa mera med pinnarna och leran tillsammans. Det blir en giraff, en båt, en klubba, en telefon m.m.


De inspireras av varandra och delger sina erfarenheter och kunskaper, vilket bidrar till ett samlärande, gemensamma upplevelser och språkutveckling. Genom att skapa med hjälp av pinnar och lera får barnen också kunskaper om att det går att använda flera olika material för att skapa något nytt.

I början användes pinnarna och leran oftast separat.Undersökandet av materialen separat har utvecklats till ett skapande med pinnarna och leran tillsammans.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar