De Geer är en förskola i centrala Norrköping. Vi har en stor gård och förskolan består av två avdelningar. Vi tror på det kompetenta barnet. Avdelningarnas miljöer är väl genomtänkta, där vi anpassar innehållet efter barnens intressen och behov.

Syftet med vår blogg är att vi vill ge vårdnadshavare ökad möjlighet till delaktighet och inflytande. Här kan de få en inblick i vår vardag och verksamhet och de är välkomna att lägga in kommentarer. Vi använder även bloggen som ett redskap för att få ut viktiga datum och händelser.

fredag 10 november 2017

Glädjen skapar med pinnar och utforskar olika grönsaker

Barnen på Glädjen har uttryckt en önskan om att skapa med pinnar, vilket de har testat på olika sätt. De har prövat att skapa med hjälp av pinnar och tråd, vilket resulterade i en hund och ett hus till en dinosaurie som sedan kunde användas i leken. Barnen har också fått utmana sig själva i att rita av en pinne som kräver fokus och noggrannhet.På avdelningen har vi samlat ihop ett stort fat med olika grönsaker som barnen har visat ett intresse för. Vi har både utforskat och undersökt grönsakerna på många olika sätt. Vi har tittat på dem, tagit av skal och känt på grönsakerna. Vi har luktat på grönsakerna där många av dem har haft en stark doft. Vi har smakat på grönsakerna och det har smakat både gott, konstigt och starkt. Genom detta har barnen både fått träna, men också utforskat sin känsel, lukt och smak.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar