De Geer är en förskola i centrala Norrköping. Vi har en stor gård och förskolan består av två avdelningar. Vi tror på det kompetenta barnet. Avdelningarnas miljöer är väl genomtänkta, där vi anpassar innehållet efter barnens intressen och behov.

Syftet med vår blogg är att vi vill ge vårdnadshavare ökad möjlighet till delaktighet och inflytande. Här kan de få en inblick i vår vardag och verksamhet och de är välkomna att lägga in kommentarer. Vi använder även bloggen som ett redskap för att få ut viktiga datum och händelser.

måndag 2 oktober 2017

Tecken som stöd i verksamheten

På hela förskolan har vi börjat att arbeta med enkla tecken för att stärka språket och kommunikationen mellan barn och mellan barn och pedagoger. Vi använder tecken som stöd, vilket innebär att vi tecknar vissa ord och meningar samtidigt som vi samtalar. Två pedagoger på förskolan har fått gå första steget i en teckenkurs och därför arbetar vi mycket nu med att få in tecknandet i verksamheten och våra rutiner. Tecken för mat, kläder, färger och djur är i fokus just nu, men vi försöker teckna så mycket som möjligt.


Några tecken sitter även uppe på avdelningarna. På Glädjen finns bland annat dessa tecken i olika rum.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar