De Geer är en förskola i centrala Norrköping. Vi har en stor gård och förskolan består av två avdelningar. Vi tror på det kompetenta barnet. Avdelningarnas miljöer är väl genomtänkta, där vi anpassar innehållet efter barnens intressen och behov.

Syftet med vår blogg är att vi vill ge vårdnadshavare ökad möjlighet till delaktighet och inflytande. Här kan de få en inblick i vår vardag och verksamhet och de är välkomna att lägga in kommentarer. Vi använder även bloggen som ett redskap för att få ut viktiga datum och händelser.

torsdag 19 oktober 2017

Projektarbeten tar en annan riktning

Vi arbetar med projekt för att tillsammans kunna utforska och lära oss om ett gemensamt fokusområde. I projektet är alla delaktiga och barnens tankar, teorier och erfarenheter bidrar till samlärande och gemensamma upplevelser. Ett arbetet genom projekt kan också berika språket genom att samtala i mindre grupper där alla får en större möjlighet att uttrycka sig. Temat är "vår stad" och i temat växer olika projekt fram med fokus på barnens intressen, det som barnen är nyfikna på i vår stad. Temat har valts för att vår förskola ligger centralt med möjlighet att utforska miljön här och det som finns nära oss.


I våras arbetade Glädjen med spårvagnar och nu till hösten försöker vi se vad barnen är intresserade av nu som finns i vår stad. Vi har gått promenader tillsammans med barnen och sett olika fordon och arbetsprocesser samt även utforskat och plockat in pinnar. Barnen har fått samtala med varandra i mindre grupper kring olika bilder på fordon och även samtalat kring pinnarna som de har plockat från gården. Kanske kan någon av dessa olika inriktningar bli ett nytt projekt i temat?På Fantasin var det Vinbergssnäckor som var i fokus i våras. Nu till hösten har projektet tagit en annan riktning, "i vår stad finns vi". Vi började med att arbeta med självporträtt och arbetar nu vidare med det genom att titta närmare på ögonen. Intresset för ögon är stort. Hur ser de ut? vilken färg och form har dem? Varför har vi ögon? Lika men ändå olika? Vi tittar närmare på våra egna ögon, ser detaljer och tecknar av.

Ps: vi vill också meddela att vi nu har bytt kök till Hagaskolans kök.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar