De Geer är en förskola i centrala Norrköping. Vi har en stor gård och förskolan består av två avdelningar. Vi tror på det kompetenta barnet. Avdelningarnas miljöer är väl genomtänkta, där vi anpassar innehållet efter barnens intressen och behov.

Syftet med vår blogg är att vi vill ge vårdnadshavare ökad möjlighet till delaktighet och inflytande. Här kan de få en inblick i vår vardag och verksamhet och de är välkomna att lägga in kommentarer. Vi använder även bloggen som ett redskap för att få ut viktiga datum och händelser.

torsdag 24 november 2016

Fantasins projekt tillsammans med Virre Virvel

Under höstterminen -16 flyttade en vinbergssnäcka -Virre Virvel, in till Fantasin.
Det kom att bli Fantasins projektarbete...

Vi anser att det finns ett stort värde i att ha ett gemensamt projekt/ arbete att samlas kring. Att få delge varandra sina tankar, få uppleva och utforska tillsammans och under hela tiden få ett rikt, språkligt utbyte sinsemellan.


Virre Virvel har kommit in i gruppen och har en given plats bland oss alla. "stora snäckan" (Virre Virvel) och "lilla snäckan" (en trädgårdssnäcka som följde med den stora snäckan) är ganska små så det gäller att visa försiktighet, empati och respekt för dessa små varelser!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar