De Geer är en förskola i centrala Norrköping. Vi har en stor gård och förskolan består av två avdelningar. Vi tror på det kompetenta barnet. Avdelningarnas miljöer är väl genomtänkta, där vi anpassar innehållet efter barnens intressen och behov.

Syftet med vår blogg är att vi vill ge vårdnadshavare ökad möjlighet till delaktighet och inflytande. Här kan de få en inblick i vår vardag och verksamhet och de är välkomna att lägga in kommentarer. Vi använder även bloggen som ett redskap för att få ut viktiga datum och händelser.

fredag 5 oktober 2018

Fantasin arbetar med kompisplanen

Vi på Fantasin fortsätter arbetet med kompisplanen och tillsammans har vi kommit överens om hur vi vill vara mot varandra. Vi har även iscensatt några bilder i vårt arbetet för att lättare komma ihåg och se vad vi har bestämt. Ibland behöver vi påminna varandra om vad vi kommit överens om, men oftast hörs trevliga toner och vi ser hjälpsamma handlingar mellan barnen. Vi ställer upp, hjälper och inkluderar varandra i leken.


måndag 17 september 2018

Widgit Online

Vi pedagoger utbildar oss regelbundet för att kunna skapa en bra och kvalitativ verksamhet. Enligt vårt uppdrag ska vi ge barn olika sätt att uttrycka sig på och förstå information. Vi går utbildning i tecken som stöd och har nu även fått en introduktion i ett nytt webbaserat program som heter Widigit Online. I detta program kan vi skapa olika bilder med tillhörande text för att stötta barnen i deras kommunikation och förståelse. Genom att använda dessa bilder i till exempel ett bildschema över dagens rutiner kan alla barn ges möjlighet att följa dagen, detta skapar en trygghet.
fredag 7 september 2018

Musik, rytmik och takt på Glädjen

På Glädjen erbjuder vi under hösten olika aktiviteter till barnen för att hitta ett tema som de är intresserade av. Barnen har visat ett intresse för musik och rörelse och därför har vi plockat fram en låda med olika instrument, som står framme regelbundet på avdelningen.  I vissa samlingar eller andra stunder på dagen plockar vi fram dem och spelar tillsammans.

Barnen får testa på olika instrument som tamburin, äggmaracas, triangel, bjällerkrans, claves, miniconga trummor, kastanjetter, cymbal m.m. Vi använder instrumenten till olika sånger som rockspindel, aporna i trädet ect. Genom detta tränar vi på rytmik och takt genom att spela snabbt och högt på instrumenten till att spela lugnt och tyst. Vi pratar om att man är försiktig och rädd om instrumenten. Genom att spela tillsammans tränar vi även på att lyssna på varandra och lyssna på den personen som styr takten. När den personen räcker upp handen ska alla sluta spela.

fredag 31 augusti 2018

Välkomna tillbaka!

Nu är vi tillbaka igen efter sommaren. Inskolningar är igång och några barn har flyttat över från Glädjen till Fantasin. Barnen lär känna varandra, undersöker relationer och skapar nya. Vi arbetar just nu mycket med att skapa gemenskap på avdelningarna.

Nu till hösten har vi även fått en Trainee som kommer att arbeta i köket och även i barngrupp. Vi hälsar Faduma välkommen.

Vi observerar och undersöker våra avdelningar för att göra dem föränderliga efter barnens intresse. Nytt material, möblera om i rum m.m. Vi har även byggt ett utekök där barnen fritt kan arbeta med vatten och andra material som t.ex. sand och gräs.

Det nya temat i höst är "hållbar framtid". För att göra er vårdnadshavare delaktiga i det nya temat önskar vi gärna att ni skriver ett ord eller en mening om vad hållbar framtid är för er (på det stora pappret som finns på avdelningarna). Vi förprojekterar och erbjuder barnen olika aktiviteter för att se vad dem är intresserade av och som vi kan arbeta vidare med i höst. Glädjen erbjuder aktiviteter med vatten, musik och rörelse.
Fantasin erbjuder aktiviteter som kan kopplas till teknik och konstruktion, ex. skapa med hjälp av kikärtor och tandpetare och bygga vattenbana med petflaskor. Vi påminner oss även om hur vi är mot varandra, vi diskuterar trivselregler och att värna om varandra och miljön. Vi kommer överens om en gemensam komisplan som alla på Fantasin har varit delaktiga att ta fram för att förebygga att kränkningar uppstår och att alla kan få känna sig trygga, delaktiga och välkomna i förskolan. 

Vad blir det för mat?
Skapa vattenbanor
med hjälp av petflaskor.

fredag 15 juni 2018

Extra inlägg - avslutningsfest

Bloggen har tagit semester, men detta är ett litet extra inlägg. 

I Onsdags hade både Glädjen och Fantasin avslutningsfest för de barn som ska börja i förskoleklass, byta förskola och de barn som ska flytta över till Fantasin till hösten. Det bjöds på goda frukter som jordgubbar, annans, körsbär och melon. De barn som det var avslutningsfest för fick också ett varsitt tackkort med bilder på dem under tiden på avdelningen.tisdag 12 juni 2018

Tack för den här terminen!

Nu börjar vårterminen ta slut och vi avslutar våra projekt. Glädjen har under terminen fortsatt med pinnprojektet där vi har skapat med hjälp av pinnar och olika sorters material samt kopplat ihop pinnar och träd med varandra. På Fantasin har vi fortsatt med projekt kroppen ”i vår stad finns vi”, där vi har skapat skelett och kroppar av olika material, utforskat vad tarmar är och undersökt vad luft är och kan användas till. 

Nu och i början av hösten förprojekterar vi för att kunna hitta nya projekt att fördjupa oss i till nästa termin. Om några veckor stänger vi för sommaren och vi ses igen i höst, då välkomnar vi tillbaka alla barn och vårdnadshavare samt de familjer som ska skolas in.
Ett sommarbrev är också skickat till er vårdnadshavare där vi tar upp hur terminen har varit och annan viktig information.


Bilder från Glädjen 

 Bilder från Fantasin 

Detta blir sista inlägget för den här terminen och nu tar bloggen semester.
Vi önskar er alla en trevlig sommar!
fredag 1 juni 2018

Gårdsfest 2018

Vi villa tacka alla vårdnadshavare, barn och andra som var på gårdsfesten. Det var roligt att så många kunde komma och vi hade en trevlig kväll. 

Under gårdsfesten erbjöd vi aktiviteter i form av stationer som vi har arbetat med i de olika projekten, som att skapa med pinnar och lera, pinnar och färg samt måla självporträtt. Det fanns även såpbubblor att leka med. Vi tände också upp grillen för korvgrillning.